Werkwijze praktijk.

Bij binnenkomst in de praktijk bent u verplicht uw handen te desinfecteren met de aanwezige elleboogdispenser. De praktijk is zodanig ingericht, zowel fysiek als planmatig, dat de 1,5 meter afstand continue gewaarborgd kan worden. Kom niet te vroeg naar de praktijk voor uw afspraak. Mocht u toch eerder aanwezig zijn, verzoeken wij u om in de auto of buiten te wachten tot 1 minuut voor aanvang. Iedereen die de praktijk bezoekt voor een behandeling fysiotherapie, dient een grote schone handdoek mee te nemen! Probeer het toilet zo min mogelijk te gebruiken. Mocht u het toilet toch dienen te gebruiken, wilt u dan de kraan weer schoonmaken met het daarvoor beschikbare middel? De kleedkamer is wel gesloten. Wanneer u in de oefenzaal wordt behandeld, verzoeken wij u om omgekleed naar de praktijk te komen. Voor de rest gelden de algemene hygiëneregels van het RIVM. We willen u verzoeken alleen naar de praktijk te komen als u een afspraak heeft.

 

Beschermingsmiddelen

De praktijk beschikt over voldoende goedgekeurde mondkapjes en handschoenen. Wanneer het volgens ons goedgekeurde stappenplan nodig is, zetten wij deze in. Als u wenst dat wij mondkapjes en handschoenen dragen, doen wij dit vanzelfsprekend.

 

Afzeggen behandeling
Wanneer u klachten heeft als:
- Hoesten
- Niezen
- Koorts hoger dan 38 graden
- Loopneus
- Keelpijn
- Kortademig
- Geur- en smaakverlies
- Hoofdpijn
- Diarree
dient u de afspraak af te zeggen. We kunnen u dan alleen behandelen middels video- of telefonisch consult.

 

Fysiofitness
De fysiofitness is weer geopend. U kunt vanaf heden echter niet meer op elk moment komen fitnessen, wel op afspraak. Om drukte in de oefenzaal te voorkomen, hebben wij een rooster gemaakt met vaste groepen en vaste tijden van 60 minuten per fitnessessie. Er is altijd een begeleider in de oefenzaal aanwezig. Er zitten 15 minuten overbruggingstijd tussen de groepen (van maximaal 6 personen) om kruisverkeer zoveel mogelijk te voorkomen
. De oefenzaal wordt goed geventileerd. De ramen en de nooddeur staan open, tevens staat de mechanische ventilatie altijd aan. 

Fysiotherapie

Heeft u moeite met bewegen? Wordt u snel moe of heeft u pijn? Mensen die naar aanleiding van een blessure, operatie, ziekte, inactiviteit of ouderdom slechter vooruit kunnen komen, zijn gebaat bij fysiotherapie. Met behulp van fysiotherapie maken we -samen met u- het bewegen, zo optimaal mogelijk.

Lees meer

Manuele therapie

De wervelkolom is de basis voor alle bewegingen. Problemen met het functioneren van de wervelkolom, maar ook van andere gewrichten kunnen behoorlijk beperkend zijn. Manueeltherapeuten zijn hierin gespecialiseerd en helpen u uw bewegingsvrijheid terug te vinden.

 

Lees meer

Oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Oedeemtherapie richt zich op deze verstoring. Bij deze behandeling wordt gebruik gemaakt van manuele lymfdrainage, oefentherapie, compressietherapie en/of lymftaping.

Lees meer

Psychosomatische oefentherapie

Pijn, gespannen, moe? Bij gezondheidsklachten zonder duidelijke lichamelijke verklaring, wordt er vaak gedacht aan een psychisch probleem. Aangezien er lichamelijke klachten zijn, vinden veel mensen dit verwarrend. De psychosomatisch oefentherapeut helpt.

 

Lees meer

Fysiotherapie de Brug begeleidt u bij diverse klachten

Fysiotherapie is een dankbaar beroep! Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met een fysiotherapeut, bijvoorbeeld wanneer u uw enkel verstuikt, rugpijn heeft of geopereerd bent. Onze fysiotherapeuten helpen samen met u de klachten aan het bewegingsapparaat  te behandelen én te voorkomen zodat u optimaal kunt functioneren in het dagelijks leven.  

Kindertherapie, handtherapie, hulp bij rsi klachten, logopedie en oefentherapie van Fysiotherapie De Brug;